Om Monkeybusiness


Monkey Business Klättring- & Sportklubb är en ideell idrottsförening inom klättring, vi bedriver också andra outdoore aktiviteter och läger som Ape Quest och Ape camp för barn och ungdomar. Vårat huvudsyfte är att verka för mer fysisk aktivitet för framförallt barn och ungdomar. Vi ser naturligtvis att vuxna medlemmar ansluter sig till föreningen. Föreningen startades hösten 2020  och vi är  anslutna till Svenska Klätterförbundet samt Riksidrottsförbundet.

 

Monkey Business Academy är vår barn och ungdomsverksamhet inom klättring. Föreningen erbjuder ledarledd klätterträning terminsvis där syftet är att locka in barn och ungdomar till klättringens värld på en roligt och utmanande sätt.
Ape Summer camp, Ape Quest, Ape Camp winter är läger vi bedriver tillsammans med Mono Loco som huvudsponsor. Dessa läger kan vara allt från en dag till en hel vecka fyllda med utmanade aktiviteter.

 

Relationen till Mono Loco har uppstått naturlig då vi bedriver största delen av föreningens verksamhet i Mono Locos lokaler. Mono Loco är en av våra sponsor och samarbetet syftar helt till att i enlighet med våra stadgar och visioner verka för fysisk aktivitet.

Medlemskap i föreningen
Medlemskap hos oss tecknas årsvis men måste förnyas varje år i januari årligen oavsett om man blivit medlem senare (av administrativa skäl). I medlemskapet ingår framför allt en försäkring som täcker oss som medlemmar när vi deltar i föreningens aktiviteter och när du klättrar privat. Det finns också lite medlemserbjudanden som man kan ta del av på Klätterförbundets hemsida

Pris vuxna: 300 kr 
Pris barn/ungdom (till 18 år) 160 kr
Klicka här för att bli medlem. Alla barn och ungdomar som deltar i våra avgiftsbelagda verksamheter blir automatiskt medlemmar i föreningen fram till årets sista dag. När du begärt medlemskap i föreningen skickar du ett mail till föreningen och meddelar att du ansökt om medlemskap. 
Vi finns även på Facebook där man kan följa oss och vad som händer i föreningen. Vill man engagera sig i verksamheten på något vis är man välkommen att kontakta oss via e-post.
 
Välkommen till vår förening

 

I samarbete med: