Dokument & länkar

Här har vi samlat föreningens dokument och länkar.

 

Föreningens stadgar: Stadgar 2022

 

Föreningens värdegrund: Idrottsrörelsens uppförandekod

 

Mötesprotokoll: Årsmöte 2022